logo

De Nederlandse overheid gebruikt vaak fiscale maatregelen om een gewenst gedrag bij zijn
burgers te bewerkstelligen. Dit kan zijn om ongewenst gedrag af te remmen ( hoge benzine
accijns om files te beperken) of om gewenst gedrag te stimuleren ( subsidies e.d.). In de sfeer
van de landgoederen zien we een duidelijke stimulus in de verschillende fiscale wetten om het
nationale culturele erfgoed in stand te houden of te laten uitbreiden met nieuwe landgoederen.
Wat een landgoed of een buitenplaats is, staat uitgebreid omschreven in de Natuurschoonwet
1928.

Download hier het hele artikel (200 kB)