logo

Prinsjesdagspecial - Belastingplan 2022

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: 

-           maatregelen COVID-19;

-           maatregelen ondernemingen;

-           maatregelen werkgever;

-           maatregelen BTW;

-           maatregelen internationale situaties;

-           maatregelen vastgoed;

-           maatregelen auto & mobiliteit;

-           maatregelen (vermogende) particulieren;

-           overige maatregelen.

Download hier het gehele artikel

Prinsjesdagspecial - Belastingplan 2021

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: 

- maatregelen ondernemingen;
- maatregelen werkgever;
- maatregelen internationale situaties;
- maatregelen woning;
- maatregelen btw & accijnzen;
- maatregelen auto & mobiliteit;
- maatregelen (vermogende) particulieren;
- overige maatregelen.

Download hier het gehele artikel

NSW landgoed en eigen woningregeling

De Nederlandse overheid gebruikt vaak fiscale maatregelen om een gewenst gedrag bij zijn
burgers te bewerkstelligen. Dit kan zijn om ongewenst gedrag af te remmen ( hoge benzine
accijns om files te beperken) of om gewenst gedrag te stimuleren ( subsidies e.d.). In de sfeer
van de landgoederen zien we een duidelijke stimulus in de verschillende fiscale wetten om het
nationale culturele erfgoed in stand te houden of te laten uitbreiden met nieuwe landgoederen.
Wat een landgoed of een buitenplaats is, staat uitgebreid omschreven in de Natuurschoonwet
1928.

Download hier het hele artikel (200 kB)