logo

Emailberichten van Blommers Belastingadvies

Alle e-mailberichten van Blommers Belastingadvies (inclusief de eventuele bijlagen) zijn strikt vertrouwelijk. Wanneer u een bericht van Blommers Belastingadvies ten onrechte hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegd gebruik en onbevoegde verspreiding van ten onrechte ontvangen berichten zijn niet toegestaan. Emailberichten kunnen onderhevig zijn aan wijziging. Blommers Belastingadvies, gevestigd te Terneuzen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57244057, is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overdracht van de informatie in zijn e-mailberichten en de eventuele bijlagen, noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van zijn berichten of schade aan uw systeem als gevolg van zijn berichten. Blommers Belastingadvies staat er niet voor in dat de integriteit van zijn e-mailberichten behouden is gebleven, noch dat zijn berichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst door derden.

Website http://www.blommerstax.nl en onderliggende webpagina's

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina http://www.blommerstax.nl en onderliggende webpagina's. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Blommers Belastingadvies aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Blommers Belastingadvies welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Blommers Belastingadvies. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Blommers Belastingadvies.